Mở khóa PDF

Gỡ bỏ các hạn chế về sao chép và in ấn PDF

Chọn tệp
hoặc kéo tệp ở đây

Chúng tôi cũng đề xuất–Chương trình chuyển đổi PDF dành cho Windows

Chuyển đổi PDF nhanh hơn mà không cần truy cập Internet, hỗ trợ chuyển đổi nhiều loại PDF, nhiều tùy chọn kết xuất và linh hoạt hơn.

Gỡ bỏ các hạn chế PDF ngay tức thì

Mật khẩu Chủ sở hữu của tập tin PDF có thể được gỡ bỏ ngay lập tức, do đó, tất cả các hạn chế sẽ được gỡ bỏ. Bạn có thể in ấn, sao chép hoặc chỉnh sửa các tập tin PDF mà không gặp vấn đề gì.

Gỡ bỏ mật khẩu mở

Nếu bạn là chủ sở hữu hoặc người đọc được ủy quyền của tập tin PDF bảo mật, bạn không muốn mật khẩu mở nữa, bạn có thể xóa mật khẩu mở bằng công cụ này.

An toàn, sự riêng tư của bạn rất quan trọng

Tập tin mà bạn tải lên sẽ được tự động xóa sau 30 phút. Bạn cũng có thể xóa thủ công tập tin khỏi máy chủ ngay tức thì sau khi chuyển đổi. Chúng tôi quan tâm về sự riêng tư của bạn.

Dịch vụ đám mây, đa nền tảng

Chuyển đổi trên đám mây, không cần phần mềm. Tất cả những gì bạn cần là truy cập Internet và trình duyệt web, chuyển đổi hoặc chỉnh sửa PDF trên Windows, Mac, iOS hoặc Linux hoặc bất kỳ Hệ điều hành nào khác.