Về chúng tôi

Đội ngũ tại CleverPDF đã cung cấp giải pháp tái cấu trúc tài liệu trong nhiều năm. Vào năm 2017, chúng tôi quyết định ra mắt trang web này, cung cấp công cụ chuyển đổi PDF và chỉnh sửa trực tuyến miễn phí, để người dùng PDF có thể dễ dàng giải quyết các công việc hàng ngày trên trình duyệt web. Chúng tôi cũng hợp tác với nhà cung cấp giải pháp PDF hàng đầu và cung cấp phiên bản dành cho máy tính để bàn cho người dùng Mac và Windows. Đội ngũ CleverPDF sẽ không ngừng cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi. Hy vọngcác bạn sẽ thích nó!

Reviews

20 công cụ PDF trực tuyến mạnh mẽ và miễn phí - Reviewed by Taimienphi.vn

Tính năng Mới

 
2019 Feb 25
Added 5 more new features,including odt to PDF, reorder and delete pages, extract images and image converter.
2018 Dec 05
Released CleverPDF for Mac, the desktop version!
2018 Dec 01
CleverPDF for Windows is updated, added 4 useful PDF tools.
2018 Nov 28
Optimized the service on CleverPDF.com, fixed some bug and enhanced the speed.
2018 Aug 27
Bug fixed and feature updated, better performance and output quality.
2018 Jul 16
Released CleverPDF for Windows, the desktop version!
2018 May 16
Added Turkish, Vietnamese and Indonesian, now supports 17 languages!
2018 May 01
Servers udpated. Now we can process more requests and offer a quicker service.
2018 Apr 23
Improve the program to allow quicker processing, greatly enhanced the speed for PDF conversion.
2018 Jan 16
Added Korean, Swedish, Polish and Dutch!
2017 Dec 07
Added Japanese, Russian.
2017 Nov 08
Added Portuguese, Spanish and Italian.
2017 Oct 25
The website is compeletely redesigned, better user experience!
2017 Oct 25
Responsive design, works better for mobile devices.
2017 Sep 13
Optimize the conversion quality, greatly enhanced the PDF to PowerPoint conversion accuracy.
2017 Sep 13
Improve Asian characters conversion feature, the upgrade will greatly enhance the conversion quality for PDF in Chinese,
2017 Jul 6
French and German version;
2017 Jun 1
Added 'PDF Watermark' and 'Rotate PDF' features;
2017 May 29
Added 'Compress PDF' feature;
2017 May 1
New Released! Hope you enjoy using CleverPDF.com!