PDF till Pages

Konvertera PDF till iWork Pages (.pages)

Välj fil
Släpp filer här

Vi rekommenderar också - PDF Converter för Windows

Konvertera PDF snabbare utan internetanslutning, stöder konvertering av flera PDF-filer, fler utdataalternativ och större flexibilitet.

Konvertera PDF till iWork Pages för redigering

För Mac- eller IOS-användare är iWork Pages den mest populära ordbehandlaren. Att konvertera PDF till iWorks Pages gör att du enkelt kan redigera PDF-innehåll i Pages.

Exakt PDF till Pages-konvertering

Behåller originalformatet så exakt som möjligt i Pages-filen så att du inte behöver lägga extra tid på formateringen.

Säkert, din integritet är viktig

Filerna du laddar upp raderas automatiskt efter 30 minuter. Du kan också manuellt ta bort filen från servern direkt efter konverteringen. Vi bryr oss om din integritet.

Molntjänst, plattformsoberoende

Konvertering i molnet, ingen mjukvara behövs. Allt du behöver är en internetanslutning och en webbläsare. Konvertera eller redigera PDF på Windows, Mac, iOS, Linux eller något annat operativsystem.