PDF till Numbers

Konvertera PDF till iWork Numbers (.numbers)

Choose file
Släpp filer här
Blad:

Vi rekommenderar också - PDF Converter för Windows

Konvertera PDF snabbare utan internetanslutning, stöder konvertering av flera PDF-filer, fler utdataalternativ och större flexibilitet.

Överför data från PDF till Numbers

Om du använder Mac eller iOS är iWork Numbers ett av de bästa alternativen för databehandling. Du kan snabbt beräkna eller organisera dina data i Numbers.

Exakt PDF till Numbers-konvertering

Avancerade funktioner för att upptäcka tabeller. Extrahera tabell från PDF till Numbers-kalkylblad korrekt. Två metoder för att upptäcka tabeller finns tillgängliga för olika PDF-filer.

Säkert, din integritet är viktig

Filerna du laddar upp raderas automatiskt efter 30 minuter. Du kan också manuellt ta bort filen från servern direkt efter konverteringen. Vi bryr oss om din integritet. .

Molntjänst, plattformsoberoende

Konvertering i molnet, ingen mjukvara behövs. Allt du behöver är en internetanslutning och en webbläsare. Konvertera eller redigera PDF på Windows, Mac, iOS, Linux eller något annat operativsystem.